This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Tatimi mbi vlerën e shtuar

Tatimi mbi vlerën e shtuar

Barra e TVSH mund të optimizohet përmes planifikimit dhe modelimit paraprak.

Kompleksiteti i saj shpesh çon në aplikim të gabuar me pasoja të mëdha. Përtej kësaj, TVSH-ja mund të jetë objekt i abuzimeve nga organet shtetërore. Çdo kompani duhet të marrë parasysh që stafi të jetë i trajnuar, i pajisur me bazat e nevojshme të vendimmarrjes dhe informacioni i taksave të jetë i gatshëm dhe pa vonesa.

Ne verifikojmë trajtimin e drejtë të të gjitha shërbimeve në ndërmarrjen tuaj. Ne zbulojmë gabimet, japim zgjidhje dhe sigurojmë dokumentacionin e duhur për trajtimin korrekt të transaksioneve të tilla në të ardhmen.