This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Angazhime sipas procedurave të rëna dakord (Agreed upon procedures)

Angazhime sipas procedurave të rëna dakord

Kur një auditim nuk është i përshtatshëm, angazhimi sipas procedurave të rëna dakord mund të jetë zgjidhje. Kompleksiteti në rritje i ciklit të biznesit, si në aspektin e strukturave ashtu dhe transaksioneve, ka çuar në një kërkesë në rritje për t’u risiguruar që çështjet me rëndësi kritike të trajtohen në mënyrën që e kërkojnë drejtuesit, apo aktorë të tjerë.

Jo të gjitha këto çështje do të jenë subjekte të përshtatshme për auditim dhe as për lloje të tjera raportesh formale për dhënien e sigurisë. Në këto rrethana një angazhim "Sipas procedurave të rëna dakord" mund të jetë një zgjidhje e dobishme. Sipas një marrëveshje të tillë ne e kryejmë një punë specifike për të mbuluar fushat tuaja me interes në një mënyrë më të hollësishme. Kjo shmang kryerjen e punës së panevojshme për të dhënë një opinion shumë më të gjerë dhe e bën qëllimin e punës sonë dhe rezultatet që ju do të prisni krejtësisht të qarta.

Për t’u informuar nëse kjo lloj procedure mund të jetë e përshtatshme për ju, bisedoni me Partnerin e BDO-së me të cilin ju bashkëpunoni më shpesh ose na kontaktoni këtu.