This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Historia e BDO

RRETH NESH

BDO Albania është themeluar në dhjetor 2010, në bashkëpunim me BDO Kroacia dhe PBM sh.p.k., një kompani Shqiptare. Të dyja kompanitë kanë një eksperiencë prej më shumë se 15 vjet në shërbimet e auditimit, kontabilitetit dhe taksave. BDO Albania është anëtare e Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA).

Historiku i Partnëreve

BDO Kroacia d.o.o.

REVIZIJA ZAGREB d.o.o. u themelua në vitin 1993, kur në Kroaci u miratua ligji i parë i auditimit dhe në bazë të legjislacionit aktual është e licencuar për të kryer shërbime të auditimit, taksave, të kontabilitetit dhe konsulencës financiare.

Më 2 janar 2008, REVIZIJA ZAGREB d.o.o. u bë anëtare e Grupit BDO dhe ndryshoi emrin e saj në BDO REVIZIJA ZAGREB d.o.o. Në fund të vitit 2009 BDO Group miratoi një identitet të ri të korporatës dhe ndryshoi emrin e saj për të BDO Kroaci d.o.o.

PBM Sh.p.k.

PBM sh.p.k. u themelua në maj 1998 si një firmë e specializuar në fushën e kontabilitetit me qendër në Tiranë dhe ofron shërbime në fushën e kontabilitetit, auditimit, taksave dhe konsulencës financiare për biznesin.
 
Në tetor 2001, PBM krijoi një njësi të veçantë për auditimin e jashtëm që është regjistruar në Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) me vendimin Nr. 28, datë 22.10.2001.

Gjatë një periudhe prej më shumë se 15 vjet PBM sh.p.k. i ka ofruar shërbimet e saj në kompani vendase dhe ndërkombëtare, në industrinë bankare, shoqëri të sigurimeve,  institucione të qeverisë qendrore e lokale, në institucione financiare ndërkombëtare dhe Organizata Jo-fitimprurse (OJF).