This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Energjia dhe Burimet Natyrore

Energjia dhe Burimet Natyrore

I gjithë sektori energjitik në Shqipëri është duke pësuar ndryshimeve të mëdha. Decentralizimi i prodhimit, rritja e pjesës së tregut të energjisë së rinovueshme, presioni i kostove të larta, liberalizimi i tregut dhe objektivat ambicioze të ndryshimeve klimatike janë arsyet kryesore të këtyre ndryshimeve. Këta faktorë paraqesin sfida ekonomike dhe teknike të pa hasura më parë nga operatorët e rrjetit dhe furnizuesit, por, në të njëjtën kohë, ato u ofrojnë aktorëve të tregut dhe një sërë mundësish të reja.

BDO ofron një gamë të plotë shërbimesh me ekspertë të specializuar në naftë dhe gaz, sektorin e minierave, energjinë e rinovueshme, agrobiznes, dhe shërbime mbështetëse, etj.

Për të përmbushur kërkesat tuaja individuale, ne krijojmë ekipe me specialistë të disiplinave të ndryshme: auditorë, këshilltarë të taksave, juristë, ekonomistë, inxhinierë dhe profesionistë të teknologjisë dhe informacionit.