• Shërbime kontabiliteti

Shërbime kontabiliteti

Në një mjedis gjithnjë e më konkurrues të biznesit, këshillimi nga ekspertët me përvojë është më i rëndësishëm se kurrë. Profesionistët e kontabilitet pranë BDO i ofrojnë klientëve një gamë të gjerë të shërbimeve konsultative të nivelit të lartë, duke përfshirë marrëveshje përputhshmërie, kalimin në SNRF dhe këshillime të tjera.
 
Me burimet tona globale dhe përvojën  duke ju shërbyer kompanive të mesme dhe të vogla deri tek multinacionalet, profesionistët tanë janë të përkushtuar t’ju ndihmojnë për të adresuar rreziqet, sfidat dhe mundësitë e veçanta për biznesin dhe industrinë tuaj. Dhe, ndërsa shërbimet që ne ofrojmë janë të personalizuara për të përmbushur nevojat unike të klientëve tanë, ato mbikqyren nga specialistë të nivelit të lartë, me përgjegjshmëri dhe cilësi.