• Konsulenca Financiare

Si një nga rrjetet e konsulencës më të mëdha në botë, ne ofrojmë një sërë shërbimesh për të mbështetur klientët tanë në gamën e jashtëzakonshme të sfidave, ndryshimeve dhe mundësive.

Me përvojë të gjerë në industri dhe burime njerëzore të një prej rrjeteve më të mëdha botërore të kontabilitetit dhe konsulencës, profesionistët tanë ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh si çështje gjyqësore, investigime, ristrukturime, vlerësime, shërbime të menaxhimit të rrezikut etj.