• Shërbimet

Taksa

BDO ju shërben klientëve në të gjithë vendin dhe në mbarë botën në një mjedis gjithnjë e më kompleks të sistemit të taksave.

Taksa
Konsulenca Financiare

Konsulenca Financiare

Si një nga rrjetet e konsulencës më të mëdha në botë, ne ofrojmë një sërë shërbimesh për të mbështetur klientët tanë në gamën e jashtëzakonshme të sfidave, ndryshimeve dhe mundësive. Me përvojë të gjerë në industri dhe burime njerëzore të një...

Shërbimet mbështetëse & Outsourcing

Shërbimet e kontabilitetit që ne ofrojmë janë të përshtatura për të përmbushur kërkesat specifike të klientive tanë dhe kryhen nën vëmendjen dhe mbikqyrjen e stafit të specializuar për të garantuar cilësinë e shërbimit.

Shërbimet mbështetëse