• Rreth Nesh

Rreth Nesh

BDO është një rrjet ndërkombëtar i firmave të auditimit, kontabilitetit, taksave dhe këshillimeve të cilat kryejnë shërbime profesionale nën emrin e BDO. Ne veprojmë në 154 vende me 64,500 njerëz që punojnë nga 1400 zyra në mbarë botën. Globalisht, BDO gjeneroi të ardhura prej 7.3 miliard USD në vitin 2015.