• BDO Global Private Client Services brochure
:

BDO Global Private Client Services brochure

22 shtator 2016

E krijuar në vitin 2003, Qendra Globale e Shërbimeve ndaj Klientit dhe Inovacionit (GPCS), shërben si epiqendra e shërbimeve ndërkombëtare të klientëve të BDO-së.

Ekipi është përbërë nga specialistë të një rrjeti global me 3 nëngrupe kryesore - Evropa, Amerikat dhe Azia. 

Anëtarët e saj takohen rregullisht në qendrat kryesore financiare për të mbajtur marrëdhënie të ngushta pune.