• Karriera

Karriera

Puna në BDO rrit zhvillimin tuaj profesional në të gjitha fazat e karrierës tuaj. Vetëm pak kompani ofrojnë të njëjtën frymë dhe cilësi pune, përgjegjësi dhe eksperiencë. Ne e vlerësojmë punën tuaj, shpërblejmë performancën e lartë dhe promovojmë një mjedis bashkëpunues që respekton nevojat individuale dhe promovon zhvillimin e vazhdueshëm...