• Teknologjia, media dhe telekomunikacioni

Teknologjia, media dhe telekomunikacioni

Inovacioni është elementi kryesor për të patur sukses në industrinë e informacionit dhe teknologjisë. Në një ambient me rregulla dhe modele të biznesit në ndryshim të vazhdueshëm, praktikat e shëndosha fiskale dhe qasje në kapital janë më të rëndësishme se kurrë.

Specialistët tanë u japin klientëve njohuritë dhe burimet e informacionit të nevojshme për të menaxhuar me sukses këtë mjedis biznesi. Ne i kuptojmë sfidat me të cilat përballen kompanitë e teknologjisë dhe komunikimit gjatë procesit të rritjes së biznesit të tyre dhe u ofrojmë zgjidhjet më të përshtatshme.

Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh në fushat kyçe të mëposhtme:

  • Planifikim dhe këshillim taksash
  • Raportim Financiar dhe çështje të tjera rregullative
  • Bashkimi dhe/ose Blerja (M&A)
  • Listimi në bursa, etj